VCC logo

Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem, z.s.

Platba členských příspěvků

Členský příspěvek pro rok 2023 je 700,- Kč, resp. 300,- Kč (pro člena ve věku 70 a více let).

V případě platby na účet platťe až v lednu 2023.

Při platbě na bankovní účet klubu, vedený u ČSOB pod č. ú. 227726957/0300, jako variabilní symbol použijte prvních 6 čísel Vašeho rodného čísla (datum narození), např. 701231. Do zprávy pro příjemce pište své jméno. U platby za více členů do variabilního symbolu uveďte prvních 6 čísel rodného čísla plátce a do zprávy pro příjemce napište jména členů, za které plátce platí.

Platba v hotovosti je možná pouze u pokladní klubu v termínu konání pracovní schůze.