VCC logo

Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem, z.s.

Postup výměny PHV

Pokud v PHV již není na straně č. 3 místo pro razítko ověřující informaci o platném testování po provedené pravidelné prohlídce HV, je třeba zažádat o vydání nového PHV na místně příslušném registračním místě, kde byl průkaz vydán.

Výměna je prováděna zdarma a je k ní potřeba:

  • původní PHV s vyznačenou dobou platného testování,
  • vyplněnou „Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel“ - POZOR 1 list,
  • fotografie dle specifikace v PHV v počtu 1 + 1 ks,
  • k nahlédnutí původní „Žádost o provedení testování historického vozidla“.

V případě, že vyznačená doba testování v PHV již není platná, na registrační místo předkládá tyto doklady:

  • původní PHV,
  • vyplněnou „Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel“ - POZOR 1 list,
  • fotografie dle specifikace v PHV v počtu 1 + 1 ks,
  • platnou „Žádost o provedení testování historického vozidla“.

Registrační místo pro Královéhradecký kraj je magistrát města Hradce Králové, odbor dopravy – pracoviště Čs. Armády 216, Hradec Králové, bývalá Gayerova kasárna, tel. 495707833.

Pracovní doba v pondělí a ve středu 7.30 až 17.00. Úterý a čtvrtek 7.30 až 14.00.