VCC logo

Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem, z.s.

Postup přihlášení se k pravidelné prohlídce historického vozidla

Pravidelná prohlídka bude provedena pouze u vozidel, u kterých bylo testování provedeno VCC Dvůr Králové n. L.

Postup přihlášení

  1. Po otevření uveřejněného termínu „Pravidelná prohlídka“ je nutné vyplnit elektronický formulář „Přihlášení k pravidelné prohlídce“ a řídit se těmito úkony:
    1. Vyhotovit sken poslední platné Žádosti (čtyřstránkové PDF v jednom souboru nebo 4 samostatné soubory v jednom ZIP), včetně fotografií vozidla dle specifikace uvedené v přihlášce a vložit do tohoto formuláře jako povinné soubory.
    2. Vyplněný formulář s povinnými soubory odeslat kliknutím na tlačítko „Přihlásit se“ a při úspěšné registraci vám e-mailem bude automaticky zasláno potvrzení o registraci.
  2. Po registraci vám bude testovacím komisařem 3 dny před uveřejněným termínem testování upřesněn termín, přesný čas a místo, kde bude pravidelná prohlídka provedena a případně uvedeny potřebné doplňující podklady k pravidelné prohlídce.
  3. Ze souboru ke stažení si vytisknete „Protokol o technické prohlídce historického vozidla“, který vyplníte v oddíle „Základní údaje o vozidle“. Následně si necháte v odborné autodílně ověřit technický stav historického vozidla a výsledek odbornou dílnou zapsat a potvrdit do tohoto protokolu.
  4. Na potvrzený termín, čas a místo se se svým vozidlem dostavíte na určené místo pravidelné prohlídky.
  5. K pravidelné prohlídce předložíte PHV (v PHV musí být volné místo pro další záznam o platném testování) a vyplněný a z odborné autodílny potvrzený „Protokol o technické prohlídce historického vozidla“. Zároveň provedete úhradu poplatků za pravidelnou prohlídku dle uveřejněného ceníku v „Zásadách VCC Dvůr Králové n. L. pro testování silničních a historických vozidel“.
  6. 6. V případě dotazů k testování můžete využít e-mailovou adresu testovani(zavináč)vcc.cz, nebo tel. 604 876 122.

Poznámka: Pokud nemáte původní Žádost, která vám byla předána při prvním testování k vyhotovení skenu, bude tento sken k dokončení registrace vyhotoven a zaslán vám na vaši e-mailovou adresu na základě žádosti zaslané na e-mailovou adresu testovani(zavináč)vcc.cz. Za vyhotovení a odeslání skenu vám bude účtován poplatek ve výši 100,- Kč, který bude připočten k ceně za pravidelnou prohlídku KLTK.